1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden regelen het gebruik van het "Bench Booster"-schema, dat online wordt aangeboden door Clean Nutrition. Door toegang te verkrijgen tot, te downloaden of anderszins gebruik te maken van het "Bench Booster"-schema, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn.

2. Gebruiksvoorwaarden

Het "Bench Booster"-schema is bedoeld als een leidraad om individuen te helpen bij het verbeteren van hun bankdrukprestaties. Dit schema mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

3. Gezondheidsdisclaimer

Het "Bench Booster"-schema is geen vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde gezondheidszorgprofessional voordat u begint met een nieuw trainingsprogramma of voedingsplan, vooral als u bestaande gezondheidsproblemen heeft of zorgen hebt over uw gezondheid.

4. Geen garanties

Wij bieden het "Bench Booster"-schema aan op een "zoals het is" en "zoals beschikbaar" basis, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Hoewel wij streven naar nauwkeurigheid in onze programma's, kunnen wij niet garanderen dat het schema geschikt is voor iedereen of specifieke resultaten zal opleveren.

5. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, zijn Clean Nutrition en haar directeuren, medewerkers, partners, agenten, leveranciers of filialen in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of schade, inclusief maar niet beperkt tot, schade door letsel, ziekte, verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill, of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit of in verband met uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om het "Bench Booster"-schema te gebruiken.

6. Veranderingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze regelmatig te controleren op wijzigingen.

7. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de lokale wetgeving van het land van vestiging van Clean Nutrition, zonder uitvoering te geven aan enige principes van conflicten van wetgeving.


8. Toestemming voor E-mailmarketing

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en het "Bench Booster"-schema aan te vragen, geeft u Clean Nutrition uitdrukkelijk toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor het verzenden van marketingcommunicatie, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere promotiematerialen die voor u van belang kunnen zijn. U begrijpt dat deze toestemming een voorwaarde is om het "Bench Booster"-schema te ontvangen en dat u op elk moment kunt kiezen om u af te melden voor deze communicatie door de instructies te volgen in de ontvangen e-mails of door direct contact met ons op te nemen.

9. Contact

Voor vragen over het "Bench Booster"-schema kunt u contact met ons opnemen via support@cleannutrition.eu.